Rekonstrukce bytů

V zimním období se zaměřujeme na rekonstrukce bytů. Momentálně rekonstruujeme byt ve Vršovicích. Na fotografiích je vidět naše předešlá kompletní rekonstrukce bytu v tomtéž secesním domě. V jedné místnosti jsme renovovali historické parketové vlysy a zrenovovali původní dřevěná okna i dveře v celém bytě. Brzy zveřejníme fotografie z právě probíhající rekonstrukce.

Přijmeme nové zaměstnance

Nabízíme práci

Hledáme betonáře, zedníky a zručné pracovníky pro práci na našich stavbách.

Místo pracoviště: Praha a Střední Čechy

 

* vítáme zkušenosti s montáží bednění, vázáním výztuže a betonáží
* nadprůměrné platové ohodnocení
* finanční bonusy za precizně provedenou práci
* získání nových zkušeností v moderních technologických postupech
* zajímavá různorodá práce na novostavbách i při rekonstrukcích historických objektů
Kontaktujte nás na info@elkeram.cz nebo na 602657920

Bílá vana – klíčové faktory pro její optimální funkci

Co je bílá vana?

Bílá vana je moderním technologickým řešením ochrany spodní stavby proti vodě a vlhkosti, nabízejícím alternativu ke klasickým povlakovým hydroizolacím. Termínem bílá vana jsou označovány konstrukce z monolitického železobetonu, jež jsou chráněny proti pronikání vody a vlhkosti samotnou hmotou betonové konstrukce. Zásadním kritériem jsou požadavky na vodonepropustnost použitého betonu v závislosti na tzv. stupni vlivu prostředí, ve kterém se konstrukce nachází. Pro spolehlivou funkci bílé vany je však klíčová kvalita provedení pracovních spár. Důležitá je i kvalita provedení utěsnění prostupujícího vedení tzb a případných dilatačních spár.

Při ochraně spodní stavby proti vodě a vlhkosti hrají roli i nepřímé hydroizolační principy. To znamená, jakým způsobem je řešeno odvádění vody z okolního prostředí (drenáže, spádování,…)


Bílá vana – výhody:

 • provedení bílé vany je vždy technologicky rychlejší a jednodušší než provádění povlakových hydroizolací
 • bílá vana svou konstrukcí poskytuje statickou i těsnicí funkci zároveň
 • velkou výhodou bílých van je bezproblémová chemická snášenlivost s ostatními stavebními materiály
 • prakticky nulové riziko mechanického poškození (z hlediska ztráty hydroizolační funkce) během následných stavebních prací
 • systém je méně citlivý na vnější poškození
 • žádné dodatečné aplikace hydroizolační vrstvy (méně pracovních kroků)
 • absence spojů mezi izolačními pásy, které jsou obvykle místem poruch hydroizolačního povlaku
 • eventuální sanace je velmi snadná a finančně málo nákladná
 • každá případná porucha je snadno viditelná a její odstranění může být provedeno sanačním zásahem z interiéru

 

Klíčové faktory pro optimální funkci bílé vany:

 • pro celkovou vodonepropusnost bílé vany je stěžejní kvalita návrhu a provedení pracovních spár v betonu
 • Případným rizikovým faktorem bílých van je nebezpečí vzniku trhlin vlivem deformace konstrukce, způsobené např. nerovnoměrným sedáním stavby. Tyto deformace by ohrožovaly i konstrukci s povlakovou hydroizolací, která je k podkladu kotvena. Mohlo by totiž dojít k protržení povlakové hydroizolace. K deformacím však nedochází, pokud konstrukce odpovídá navrhovanému účelu a zatížení stavby. A pokud je již v samotném návrhu správně přihlíženo k charakteru hydrogeologických podmínek v místě staveniště.
 • klíčová je technologická kázeň při provádění stavby

 

Závěrem je vhodné zmínit, že pro nalezení optimálního řešení spodní stavby je klíčová komunikace a spolupráce mezi budoucím uživatelem stavby, projektantem a realizační firmou. Objednatel určuje budoucí účel využití vnitřního prostoru stavby, ze kterého vyplývají požadavky na návrhovou teplotu, vlhkost vnitřního prostředí, atd. Projekční část zahrnuje důkladnou analýzu základových podmínek, klimatických podmínek, požadavků na stavbu, nechává vypracovávat statické řešení,…Realizační firma musí být dobře seznámena s projektem a v kontaktu s projektantem kvůli řešení detailů či případných nesrovnalostí. Výsledkem je potom nalezení optimálního řešení spodní stavby pro konkrétní situaci.

Další ukázky našich realizací bílých van

 

Zdroje:

PAZDERKA, Jiří. Bílé vany vs. povlakové hydroizolace – věčná rivalita. tzb-info [online] [cit. 2017-04-04] Dostupné z: http://stavba.tzb-info.cz/izolace-proti-vode-a-radonu/9432-bile-vany-vs-povlakove-hydroizolace-vecna-rivalita

Bílá vana – vodonepropustná betonová konstrukce. Sika [online] [cit. 2017-04-04] Dostupné z: http://cze.sika.com/cs/produkty_a_reseni/stavebnictvi/02a015/bila_vana_vodonepropustny_beton.html

ČSN EN 206 – Beton: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, ČNI, Praha 2014

fotografie – z archivu realizací autora

Výstavba suterénu v Jižních Čechách

 

Doplňujeme fotografie z výstavby monolitického suterénu v Jižních Čechách.

Výstavba v Německu

jaro,léto  2015

 

V první polovině letošního roku jsme v Bavorsku zhotovovali železobetonový monolitický sklep s velkými nároky na odolnost vůči podzemní vodě. V průběhu stavby se musela nepřetržitě čerpat ze stavební jámy voda.

 

 

 

Akademie zateplování

únor 2015

 

Ve dnech 5. a 6.2.2015 jsme se zúčastnili 5.ročníku Akademie zateplování. Témata letošního ročníku se věnovala předcházení vadám při zateplování budov, jak správně navrhovat ETICS, správnému návrhu a provádění rekonstrukcí šikmých střech, jak konstruovat provětrané fasády a jak řešit detaily obálky budovy.

 

 

Stavební úpravy Nymburk

jaro 2014stavebni upravy Nymburk

 

V dubnu jsme začali realizovat stavební úpravy domu v centru Nymburku. Odstranili jsme přístavbu, zhotovili jsme základovou desku pro budoucí zimní zahradu, provedli jsme opravu fasády a odizolovali základy domu proti vlhkosti bentonitovým granulátem.

 

 

Základová deska Kozmice

7.6.2014

Základová deska pro dřevostavbu firmy ELK

Začátkem června jsme v okrese Benešov dokončili základovou desku pro dřevostavbu firmy ELK. Při betonáži jsme splnili požadované nároky na přesnost – maximalní toleranci rovinnosti +/- 5mm. Zároveň jsme provedli oplocení pozemku a přípojky inženýrských sítí.

 

Návrh a realizace osvětlení chodby secesního domu ve Vršovicích

červen 2013osvetleni secesniho domu

 

V červnu 2013 jsme pro majitele secesního činžovního domu realizovali novou elektroinstalaci a kompletní návrh a montáž osvětlení veřejných prostor domu.

 

Odizolování základů domu v Jindřichově Hradci

duben, květen 2013rekonstrukce historických domů

 

Prováděli jsme kompletní obkopání základů a izolaci základů proti vodě bentonitovým granulátem. Zároveň jsme obnovovali fasádu domu.