zemní práce minibagrem

výkopy pro základové pasy rodinných domů, výkopy pro přípojky inženýrských sítí, úpravy terénu a svahování.